Anasayfa / Mevzuat / Arabulucuk Yasası ile Turist Rehberliği Kanunu Resmi Gazete’de Yayınlandı

Arabulucuk Yasası ile Turist Rehberliği Kanunu Resmi Gazete’de Yayınlandı

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek Cumhurbaşkanı onayına gönderilen 6325   Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile 6326   Turist Rehberliği Meslek Kanunu onaylanarak 22.06.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanması ile yürürlüğe girdi. Böylece uzun zamandır tartışılan arabulucuk, hukuk sistemimizde yasal bir statüye kavuşmuş oldu.

Arabulucu /Arabuluculuk Nedir?

6325 sayılı yasanın m.2/1-a maddesine göre arabulucu, arabuluculuk faaliyetini yürüten ve Bakanlıkça düzenlenen arabulucular siciline kaydedilmiş bulunan gerçek kişidir. Arabulucuk ise, (b) bendindeki tanıma göre; sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

Arabuluculuk Yasası Ne Getiriyor?

6325 sayılı kanun, hukuk uyuşmazlıklarında, yabancılık unsuru taşıyan konular da dahil olmak üzere tarafların serbestçe tasarruf edebilecekleri konularda mahkeme dışında uzlaşma imkanı getiriyor. Arabulucuya başvurma, süreci devam ettirme ya da vazgeçme, her aşamada serbestçe değerlendirilebilecek. Arabulucu siciline kayıtlı olan arabulucu ya da arabulucular, taraflarca seçilecek ve 6235 sayılı yasa çerçevesinde bir uzlaşma zemini sağlamaya çalışacak. Davanın açılması sonrasında da arabulucuya başvurmak mümkün olacak. Mahkeme bu durumda yargılamayı 3 ay süre ile erteleyebilecek.

Kimler Arabulucu Olabilecek?

Arabulucu siciline kayıt olabilme koşulları 20. maddede sayılıyor. Buna göre, arabulucu siciline kayıt olabilmek için:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip hukuk fakültesi mezunu olmak,

c) Tam ehliyetli olmak,

ç) Kasten işlenmiş bir suçtan mahkûm olmamak,

d) Arabuluculuk eğitimini tamamlamak ve Bakanlıkça yapılan yazılı ve uygulamalı sınavda başarılı olmak gerekiyor.

Arabuluculuk eğitimi, hukuk fakülteleri, Barolar Birliği ve Türkiye Adalet Akademisi tarafından verilecek.

Arabuluculuk Yasası Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

Yasa, yürürlüğe giriş için bir yıllık süre öngörüyor. Ancak, Arabuluculuk Kurulu’nun kurulmasına ilişkin 28-32 madde hükümleri derhal yürürlüğe girecek.

Turist Rehberliği Meslek Kanunu

6236 sayılı yasa, turist rehberliğini yasal statüye kavuşturarak, turist rehberini kanun hükümleri uyarınca mesleğe kabul edilerek turist rehberliği hizmetini sunma hak ve yetkisine sahip olan gerçek kişi olarak tanımlıyor. Turist rehberi olabilmek için, üniversitelerin turist rehberliği veya lisans düzeyindeki diğer bölümlerinden birinden mezun olarak turist rehberliği sertifika programını başarıyla tamamlamak gerekiyor.

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Avukat, Arabulucu. Hukuk Sokağı ve Emsal.co kurucusu.

Ayrıca bknz.

Arabuluculuk Uygulamalarına İlişkin İstatistikler Yayınlandı

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı, geçtiğimiz günlerde arabuluculuk uygulamalarına ilişkin istatistikleri yayınladı. İstatistikler, ilk arabuluculuk …

X