Anasayfa / Mevzuat / Vatandaşlık Kanunu Değişiyor

Vatandaşlık Kanunu Değişiyor

Türk vatandaşlığının kaybettirilmesinin nedenlerini yeniden belirleyerek sınırlamalar getiren yasa tasarısı, birçok yeni düzenleme getiriyor. Geçen dönemden kalan ve Hükümet tarafından yenilenen, 2 Ocak Çarşamba günü TBMM İçişleri Komisyonu’nda görüşülecek olan, “Türk Vatandaşlığı Kanun Tasarısı” ile Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybına ilişkin hizmetlerin esas ve usulleri yeniden düzenleniyor.

VATANSIZ ÇOCUKLARA TÜRK VATANDAŞLIĞI
Tasarıyla, Türkiye’de ikamet eden vatansız anne-babadan doğan çocuklar ile Türkiye’de bulunmuş çocukların, toprak esasına göre aksi ispat oluncaya kadar Türk vatandaşlığını kazanmalarına imkan tanınıyor.

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancıların, taşıdıkları ülke vatandaşlığından çıkma şartının aranıp aranmamasında Bakanlar Kurulu’nun yetkili kılınması amaçlanıyor.

2010’DAN SONRA İKAMET SÜRELERİ EŞİTLENECEK
Vatandaşlığa alınmada, Türkiye’de ikamet etme süresi 5 yıl olarak belirlenirken, mevcut uygulamadaki Türk soylular için 2 yıl ikamet etme şartının 2010’a kadar devam etmesi öngörülüyor. Bu tarihten sonra, bütün yabancılar için ikamet sürelerinin eşit hale getirilmesi amaçlanıyor.

YABANCLARIN TÜRK VATANDAŞLIĞINA ALINMASI

Tasarıyla getirilen bir başka düzenlemenin de bazı istisnai hallerde Bakanlar Kurulu’na verilen yetkiyle vatandaşlığın kazanılması kolaylaşacak. Türkiye’ye sanayi tesisleri getiren, sosyal, ekonomik, bilim, teknik ya da sanat alanlarında olağanüstü hizmeti geçmiş veya hizmeti geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca teklif edilen yabancılar, Bakanlar Kurulu’nca vatandaşlığa alınması zaruri görülen yabancılar, Bakanlar Kurulu’nca göçmen olarak kabul edilen yabancılar, güvenlik bakımından Türk vatandaşlığına alınmaya engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartı dışında herhangi bir şart aranmaksızın, istisnai olarak Bakanlar Kurulu’nca vatandaşlığa alınabilecekler.

Tasarıyla, evlat edinilen 7 yaşından küçük yabancı çocukların Türk vatandaşlığını kazanabilmelerine de imkan tanınıyor.VATANA BAĞLILIK
Tasarıyla, vatana bağlılıkla bağdaşmayan eylemlerde bulunduklarından dolayı Türk vatandaşlığı kaybettirilenler ile seçme hakkını kullanarak Türk vatandaşlığını kaybedenlerin yeniden Türk vatandaşlığını kazanabilmeleri için Türkiye’de 3 yıl ikamet etme şartı getiriliyor.
ASKERLİK YAPMAYANA VATANDAŞLIK YOLU AÇILIYOR
Mevcut kanuna göre askerliğini yapmama veya izin almadan başka bir vatandaşlığı kazanma nedenleriyle Türk vatandaşlığını kaybetmiş olanların herhangi bir ikamet şartı aranmaksızın vatandaşlık hakları ise devam edecek.
Türk vatandaşlığının kaybettirilmesinin nedenleri yeniden belirlenerek sınırlandırma getiriliyor. Yükümlü askerlik görevi yapmamanın, Türk vatandaşlığının kaybı nedenleri arasından çıkarılıyor. Türk vatandaşının, yabancı bir devlet vatandaşlığına geçmek üzere önceden izin alma uygulamasına da son veriliyor. (ANKA)
Kaynak: haber.mynet.com

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Avukat, Arabulucu. Hukuk Sokağı ve Emsal.co kurucusu.

Ayrıca bknz.

Yine Yeni Yeniden

Geçtiğimiz hafta sonu üniversiteye giriş sınavları tamamlandı. Milyonlarca öğrenci hedeflerini tutturabilmek için sıralarda ter döktü. …

X