Anasayfa / Mevzuat / Yakalama Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği’nde iptal kararı

Yakalama Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği’nde iptal kararı

Danıştay 10. Dairesi “Yakalama Gözaltına Alma ve İfade Yönetmeliği’nin “Müdafinin soruşturma evrakını incelemesi” başlıklı 22. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kollukta bulunan soruşturma dosyası için yetkili Cumhuriyet Savcısının yazılı emri gerekir” ibaresinin iptaline karar verdi. Türkiye Barolar Birliği’nin internet sitesinde yer alan duyuru şöyle:

DUYURU NO: 2008/70

01.06.2005 tarih ve 25832 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği’nin” “Müdafiinin Soruşturma Evrakını İncelemesi” başlıklı 22.maddesinin birinci fıkrasında yer alan“Kollukta Bulunan Soruşturma Dosyası İçin Yetkili Cumhuriyet Savcısının Yazılı Emri Gerekir” ibaresinin iptali istemiyle Birliğimiz tarafından Danıştay’da açılan davada;

“Kollukta Bulunan Soruşturma Dosyası İçin Yetkili Cumhuriyet Savcısının Yazılı Emri Gerekir” ibaresi bir örneği ekli Danıştay 10.Dairesinin 22.05.2008 günlü 2005/5845 Esas, 2008/3450 Karar sayılı kararıyla iptal edilmiştir.

Saygılarımla.


Türkiye Barolar Birliği
Başkanı
Av.Özdemir ÖZOK

 

Karara erişmek için tıklayın.
Kaynak: Türkiye Barolar Birliği

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Avukat, Arabulucu. Hukuk Sokağı ve Emsal.co kurucusu.

Ayrıca bknz.

Atatürk Köşesi’nin Kaldırılmasına Danıştay Onay Vermedi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı ve özel okullarda Atatürk Köşesi uygulaması zorunluluğuna yer vermeyen yönetmelik hakkında Danıştay …

X