Son Yazılar

Vekalet Ücret Sözleşmesi

VEKALET ÜCRET SÖZLEŞMESİ   İŞ SAHİBİ                             : ………… …………….. VEKİL                                   : …………. …………………. İŞ                                           : Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açmak.   ALACAĞIN DEĞERİ         : 8.000 (sekizbin) TL KARARLAŞTIRILAN AVUKATLIK ÜCRETİ       : 1.200 (Binikiyüz) TL (Davaya esas olan harç değerinin %15’i(Yüzde onbeş)i)   I İŞ SAHİBİ SAYIN ……………… …………….., TARAFIMIZA MÜRACAATLA, AVUKAT ……………. …

Devamını oku

Adli Sicil Talep Dilekçesi

ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE ANKARA ……………………………………………………………………………………………………… verilmek üzere, sabıka kaydım olup / olmadığının tarafıma bildirilmesini saygılarımla arz ederim. …./…./2007 Adı ve Soyadı imza Açık Kimliği : T.C. Kimlik No              : Soyadı                           : Adı                                 : Baba Adı                       : Ana Adı                         : Doğum Yeri                  : Doğum Tarihi               : Nüfusa Kayıtlı Olduğu …

Devamını oku

Stajyer Avukat Yetki Belgesi

YETKİ BELGESİ  Hukuk büromuzda  …………… tarihinden itibaren stajyer avukat olarak görev alan Sayın ……….. ……………; Büromuz adına İcra takipleri başlatmaya, dava açmak için dilekçeleri tevdiye ve lüzumlu müracaatı yapmaya; İcra ve dava dosyalarından lüzumlu gördüğü evrakın örneklerini almaya; Dava dosyalarında karar asıllarını almaya; Tarafımızdan büromuzda hazırlanmış talepleri icra dosyalarına ve …

Devamını oku
X