Anasayfa / Tag Archives: hmk (page 2)

Tag Archives: hmk

Tahkikatın Bittiği Tefhim Edilmeden Hüküm Verilmesi [İçtihat]

ÖZET:  6100 sayılı HMK ile öngörülen yargılama kesitlerine kanunda belirtilen sebepler dışında uyulmadan karar verilemez. …16.11.2011 günlü duruşma oturumunda tahkikat aşamasına gelinmiş olduğu halde sonraki duruşmalarda tahkikatın bittiği tefhim edilmeden ve sözlü yargılama ve hüküm için tayin olacak gün ve saatte mahkemede hazır bulunulması amacı ile davet hususu yerine getirilmeden, davalılar …

Devamını oku

HMK: Islah ve Maddi Hataların Düzeltilmesi

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Üçüncü Kısım Beşinci Bölümün son ayrımı olan altıncı ayrımda 176 ila 183. maddeler arasında ıslah ve maddi hataların düzeltilmesine ayrılmıştır. 6100 sayılı yasa ile özellikle ıslah konusunda önemli değişikliklere gidilmiştir. Maddi hataların düzeltilmesi ise bir tek madde altında (183) düzenlenmiştir. Usul hukukunda kural, iddia ve savunmaların …

Devamını oku

HMK: İsticvap

Kanunun Üçüncü Kısım, Beşinci Ayrımında düzenlenmiş olan isticvap, tarafın, hakim tarafından sorgulanmasını ifade eder. İsticvap, dosyadaki delillerin incelenmesine rağmen uyuşmazlığın yine de tam olarak aydınlatılamadığı durumlarda kullanılan bir yoldur. İsticvap konusunda 6100 sayılı HMK ile büyük değişikliklere gidilmemiş, genel olarak HUMK döneminde var olan düzenlemeyle yetinilmiştir.

Devamını oku

HMK: Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması

HMK İkinci Kısım, Beşinci Bölüm, Dördüncü Ayrım, 16 – 168. maddeleri arasında Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılmasını düzenlemşitir. Büyük oranda HUMK dönemindeki düzenlemeye paralel olan maddelerde iki büyük yenilik dışında daha çok dilin sadeleştirilmesiyle yetinilmiştir. Getirilen önemli yenilikler ise: davalar arasındaki bağlantı nedenlerine “benzer sebeplerden doğmuş olma” eklenmesi ve istinaf esnasında …

Devamını oku

HMK: Duruşma

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Üçüncü Kısım Dördüncü Bölümünde düzenlenen ön incelemenin bitmesinin ardından tahkikat ve duruşma gelmektedir. Kanunun Üçüncü Kısım Beşinci Bölüm İkinci Ayrımında 142 ila 162. bölümleri arasında onaltı madde halinde düzenlenmiş olan duruşma safhası, HUMK dönemine kıyasla önemli değişik ve yenilikler getirmektedir. Ses ve görüntü nakli yoluyla duruşma, soru …

Devamını oku

HMK: Tahkikat

Herhangi bir akademik çaba içerisinde olmaksızın hazırlamaya devam ettiğimiz HMK Yazı Dizisi‘nde 20. yazı olan tahkikata geldik. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Üçüncü Kısım Beşinci Bölümü Tahkikat ve Tahkikat Sırasındaki Özel Durumlar başlığı altında düzenlemiş ve bunu da beş ayrım altında tasnif etmiştir. Bu ayrımlardan ilki, 143 ila 146. maddeler …

Devamını oku
X