Anasayfa / Tag Archives: hmk (page 3)

Tag Archives: hmk

HMK: Ön İnceleme

Davanın açılması ve cevap dilekçelerinden sonra artık hukuk yargılama sistemimizdeki en büyük ve belki de en önemli yenilik olan ön inceleme müessesesine geldik. Öğretide, ön inceleme kurumunun 1993 tarihli Hukuk Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı‘nda da bulundğu, 6100 sayılı yasaya oradan geldiği ifade edilmektedir.  Her halukarda pozitif hukukumuza ön inceleme ilk kez 01.10.2011 …

Devamını oku

HMK: Cevap Dilekçesi ve Tarafların İkinci Dilekçeleri

6100 sayılı yasa, Üçüncü Kısım Birinci Bölümü’nde yazılı yargılama usulünde davanın açılmasını düzenlemesinin ardından, ikinci bölümde de cevap dilekçesine, üçüncü bölümünde ise tarafların ikinci dilekçelerine ayrı bir yer ayırmıştır. Tarafların ikinci cevap dilekçelerini de vermelerinin ardından dilekçelerin teatisi aşaması tamamlanmış olur. Bu adımla birlikte artık ön inceleme aşamasına geçilmiş olunur.

Devamını oku

HMK: Davanın Açılması

HMK yazı dizimizde 6100 sayılı yasanın üçüncü kısmına geldik. Yazılı yargılama usulüne ayrılmış bulunan 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun üçüncü kısmı (m. 118 – 186), birinci bölümünde 118 – 125. maddeleri arasında davanın açılmasını düzenlemektedir. HUMK döneminde dört tane olarak sayılan yargılama usullerini yazılı ve basit olarak ikiye indiren HMK, …

Devamını oku

Delil Avansı – Gider Avansı Farkı [İçtihat]

Özet: Uyuşmazlığa konu davanın 1086 sayılı HUMK zamanında açılmış bulunması ve 01.10.2011 tarihinden önceki dönemde açılan bu dava için yapılacak masraflar nedeniyle istenilecek giderlerin delil avansı kabul edilip, HMK’nın 324. maddesi uygulanmak suretiyle sonuca gidilmesi gerekir. Dilekçelerin teati aşamasının geçip, tahkikat aşamasına geçilmiş bulunduğu gözetilerek, bu aşamada, sadece HMK’nın 324. maddesi …

Devamını oku

HMK: Dava Şartları ve İlk İtirazlar

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun İkinci Kısım, İkinci Bölümü dava şartları ve ilk itirazlara ayrılmıştır. Birinci ayrım, 114 ve 115. maddeleri ile dava şartlarını düzenlerken, ikinci ayrım, 116 ve 117. maddelerinde ilk itirazlara yer verilmiştir. 6100 sayılı kanun, dava şartları ve ilk itirazlar konusunda HUMK dönemindeki düzenlemelere oranla kapsamlı değişiklikler getirmiştir. HUMK’da …

Devamını oku

HMK: Dava Çeşitleri

Meni usul yasamıza ilişkin hükümleri bölümler halinde ele alıp, herhangi bir akademik çaba içinde olmaksızın incelemeye devam ediyoruz. Bu yazımızla kanunun ikinci kısmına geçmiş bulunmaktayız. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun ikinci kısmı dava çeşitleri, dava şartları ve ilk itirazlara ayrılmıştır. İkinci Kısım Birinci Bölüm ise 105 ila 113. maddeler arasında …

Devamını oku

HMK: Eski Hale Getirme

6100 sayılı HMK’nın Genel Hükümler başlıklı Birinci Kısmın Altıncı Bölümünün İkinci Ayrımı “Eski Hale Getirme” müessesesini düzenlemektedir. HUMK dönemindeki hükümlere önemli değişiklikler getiren eski hale getirmeye ilişkin hükümler, 95 – 101. maddeler arasında sıralanmıştır. Belirtmek gerekir ki, eski hale getirme hükümleri ile amaçlanan, kesin sürelerin kaçırılması halinde doğabilecek olumsuz sonuçlara …

Devamını oku
X