Anasayfa / Tag Archives: iş hukuku

Tag Archives: iş hukuku

Fazla Mesai Ücretinin Ödenmemesi

ÖZET : Fazla çalışma ücreti, geniş anlamda ücret içinde değerlendirilmelidir. Bunun kabulü halinde fazla  mesai ücretinin ödenmemesinin de işçiye haklı fesih imkanı tanıdığının kabulü gerekir. T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E: 2007/511 K: 2007/8588 T: 27.3.2007  DAVA : Taraflar arasındaki, kıdem tazminatı, ikramiye ile fazla çalışma parasının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın …

Devamını oku

İş Güvencesi

Taner IŞIK, Konuk Yazar. İş güvencesi çalışma hayatının en önemli konularından birini oluşturmaktadır. İş hukukunun temel amaçlarından birisi işçi ile işveren arasındaki çalışma ilişkisinin sürekliliğini sağlayarak, bu ilişkinin varlığını korumak ve işçinin iş güvencesini sağlamaktır. İş güvencesi, temel bir insan hakkı olan çalışma hakkını (Anayasa m. 49) fonksiyonel kılan, bu hakkın …

Devamını oku

Kıdem Tazminatı ve Geçersiz Feshin Sonuçlarına İlişkin Yapılan Ödemelerde Özellik Arz Eden Hususlar

Taner IŞIK, Konuk Yazar. I. KIDEM TAZMİNATI a) Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Kıdem tazminatı iş hukukuna özgü bir tazinat türüdür. İş Kanunu’na tabi iş ve işyerlerinde çalışanların taraf olduğu hizmet sözleşmelerinin mülga 1475 sayılı İş Kanunu’nun halen yürürlükte bulunan 14. maddesinde belirtilen esaslar dairesinde son bulması durumunda doğar. Buna göre kıdem tazminatı …

Devamını oku

Fazla Sürelerle Çalışma

I-Giriş  4857 sayılı İş Kanunu’nda, fazla çalışmalardan farklı olarak fazla sürelerle çalışma kavramına da yer verilmiştir. Fazla sürelerle çalışma, İş Kanunu’nun 41. maddesi ve Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği’nde (Fazla Çalışma Yönetmeliği) düzenlenerek İş Hukukumuza girmiş yeni bir kavramdır. Fazla Çalışma Yönetmeliği’nde “Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle 45 saatin …

Devamını oku

İş Hukukunda İspat ve Araçları

I- GİRİŞ Bir davanın kazanılması veya kaybedilmesi bir tarafın dayanak yaptığı vakıaların doğru olduğunun veya karşı tarafın dayandığı vakıaların doğru olmadığının ispatlanmasına bağlıdır.Dolayısıyla, bir kimse açmış olduğu davada gerçekte ne kadar haklı olursa olsun eğer ispat konusunda kendisine düşeni yerine getirmezse sonuçta davayı kaybeder. İspat yükü ve araçlarına ilişkin hukuksal …

Devamını oku

Toplu İş Sözleşmesi Türleri

I- GİRİŞ Nasıl ki bireysel iş sözleşmelerinin türleri olduğu gibi, Toplu iş sözleşmelerinin de türleri vardır. Özellikle hepimizin bildiği üzere, İş Hukuku çok esnek yapıda olup gelişim, değişim ve de siyasi etkenlere açık bir İş Hukuku dalıdır. Dünyadaki ve dolayısı ile ülkemizde ki ekonomik değişimler neticesinde birçok şirkette bu ani …

Devamını oku

İşyerinde Sigara İçme Nedeniyle Haklı Fesih (Karar İncelemesi)

Yargıtay 9. H.D. 02.11.2004, E. 2004/1839, K.2005/24692 Karar Özeti: Mahkemece işyerinde keşif yapılmış ve itfaiye görevlisi bilirkişi raporunda, davacının sigara içtiği alanda parlayıcı maddelerin bulunmadığı, ancak sigaranın yakınlardaki straforların bulunduğu bölüme atılması durumunda yangın tehlikesinin olabileceği açıklanmıştır. Yine davacının sigara içtiği yerin yakınlarında gaz odasının bulunduğu bilirkişi raporundan anlaşılmaktadır. Olay …

Devamını oku
X