Anasayfa / Tag Archives: makale

Tag Archives: makale

TCK 247: Zimmet Suçu

GİRİŞ Zimmet suçu; Türk Ceza Kanunu sistematiğinde, TCK 247 ve devamı maddelerinde olmak üzere; “Özel Hükümler” başlıklı ikinci kitabın “Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler” şeklindeki dördüncü kısmının “Kamu İdaresinin Güvenirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar” bölümünde düzenlenmiştir. Çalışmamızda 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda zimmet suçunun ne şekilde düzenlediğine …

Devamını oku

Davaya Vekalet

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Genel Hükümler Dördüncü Ayrımında yer alan davaya vekalet konusunda kanun koyucu büyük değişikliklere gitmemiş, birtakım sadeleştirmeler ile ufak birkaç değişiklikle yetinmiştir. Davaya vekalet, usul yasamızın 71 ila 83. maddeleri arasında sayılmıştır. Buna göre: Genel olarak Madde 71- (1) Dava ehliyeti bulunan herkes, davasını kendisi veya tayin ettiği vekil aracılığıyla …

Devamını oku

Evlat Edinme

Sinem SAÇKAN, Konuk Yazar. Soy bağının kurulma yollarından biriside evlat edinmedir. Bu soy bağı ilişkisi kan bağı ile kurulmadığından bu şekilde doğan soy bağına ‘yapay soy bağı’ denilmektedir. Evlat edinme kurumu yeni bir kurum olup eski hukukumuzda evlat edinme kurumu var olabilmiş değildir. Türk medeni kanunumuzun 305. md., 320. md.’ye …

Devamını oku

Yargı ve Toplam Kalite Yönetimi

Burak BAKİ, Konuk Yazar. Toplam Kalite yönetimi; bir organizasyonun, hedef kitlesinin ihtiyaçları doğrultusunda faaliyetlerini ve bunlara etki eden personel, işleyiş, süreçler, nitelikler ve diğer unsurlarını kendi görev ve vizyonunu tanımladıktan sonra, kalite hedeflerini de belirleyerek hedef kitlesi odaklı olarak sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi hedef alarak uyguladığı eylemsel strateji planı ve …

Devamını oku

Adalet

Hukuk, adalet, yargı, yanlış ve doğru kavramlarının yaşama geçtikleri alanları vardır. Başta yapmış olduğum sıralamada kavramları en geniş alanı olandan başlayarak dizdim. Hukuk adalete göre daha evrensel alanda karşılığını bulur. Çünkü kişilerin ve toplumların adalet anlayışı değişiktir. Her yargılama adil olmadığı için adalette daha geniş bir alanda gerçekleşir.Adalet kimimizin güvendiği …

Devamını oku

İş Güvencesi

Taner IŞIK, Konuk Yazar. İş güvencesi çalışma hayatının en önemli konularından birini oluşturmaktadır. İş hukukunun temel amaçlarından birisi işçi ile işveren arasındaki çalışma ilişkisinin sürekliliğini sağlayarak, bu ilişkinin varlığını korumak ve işçinin iş güvencesini sağlamaktır. İş güvencesi, temel bir insan hakkı olan çalışma hakkını (Anayasa m. 49) fonksiyonel kılan, bu hakkın …

Devamını oku

Kıdem Tazminatı ve Geçersiz Feshin Sonuçlarına İlişkin Yapılan Ödemelerde Özellik Arz Eden Hususlar

Taner IŞIK, Konuk Yazar. I. KIDEM TAZMİNATI a) Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Kıdem tazminatı iş hukukuna özgü bir tazinat türüdür. İş Kanunu’na tabi iş ve işyerlerinde çalışanların taraf olduğu hizmet sözleşmelerinin mülga 1475 sayılı İş Kanunu’nun halen yürürlükte bulunan 14. maddesinde belirtilen esaslar dairesinde son bulması durumunda doğar. Buna göre kıdem tazminatı …

Devamını oku
X