Anasayfa / Yazışma Örnekleri / Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

BOŞANMA PROTOKOLÜ

TARAF                                               : …………………………………………

TARAF                                               : ……………………………………..
KONU                                                  : Boşanma protokolünün Sayın Mahkeme’ye sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR

Taraflar, 7 yıldan bu yana evli olup, bu evlilikten 5 yaşında bir müşterek kızları vardır. Yedi yılın sonunda taraflar, boşanmak konusunda anlaşma sağlamış ve bu anlaşma doğrultusunda boşanmanın gerçekleşmesi için Sayın Mahkemeye başvurmuşlardır.

Taraflar, bu protokolle evlilik birliğinin sona ermesini kabul ederler. Boşanmaya ilişkin olarak üzerinde anlaşma sağlanmış diğer hususlar aşağıdaki gibidir:
Velayet

Tarafların evliliğinden olma müşterek çocukları Sedef’in velayetini anne …………… alacaktır. Baba …………………….., müşterek çocuk Sedef’i her istediğinde görebilecek, çocuğun gelişimi ve ruhsal durumu da dikkate alınarak resmi tatil ve dini bayram günlerini zaman zaman babasının yanında geçirmesi sağlanacaktır. Çocuk ile kişisel ilişki kurulması konusunda taraflar birbirlerine sorun çıkarmayacaklardır.

Nafaka ve tazminat

Çocuğun eğitim ve bakımı için baba …………………, anneye her ay 750 YTL iştirak nafakası ödeyecektir. Ödeme, anne ……………..’in ………………….. bankası ……….. numaralı hesabına her ayın 15. günü yatırılacaktır. İştirak nafakasının ileride arttırılması konusunda ihtilaf çıkması halinde tekrar mahkemeye başvurulacaktır.

Tarafların nafaka ve tazminata ilişkin başkaca talepleri yoktur.

Mal Paylaşımı

Taraflar, müşterek mallarının paylaşımı konusunda ortak bir mutabakata varmış ve paylaşımı gerçekleştirmişlerdir. Bu nedenle birbirlerinden mal paylaşımına ilişkin olarak bir talepte bulunmayacaklarını taahhüt ederler.

Yargılama giderleri

Taraflar, yargılama harç ve giderleri ile vekalet ücreti konusunda birbirlerinden talepte bulunmayacaklardır. Mahkeme’nin bakiye harç ve giderler konusunda hüküm vermesi durumunda, bu giderlerden müştereken sorumlu olacaklarını kabul ederler.

 

SONUÇ ve TALEP

Taraflar, serbest iradeleriyle yukarıda belirtilen konularda anlaşma sağlamış olup, bu koşullara binaen boşanmayı kabul etmektedirler. Tüm bu nedenlerle, Sayın Mahkemece bu protokolün kabulü ile anlaşma doğrultusunda boşanmaya karar verilmesi, arz ve talep olunur.

 

TARAF                                                                                          TARAF
……………………………                                                             ………………………..
(imza)                                                                                        (imza)
        

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Avukat, Arabulucu. Hukuk Sokağı ve Emsal.co kurucusu.

Ayrıca bknz.

Boşanma Davaları

Boşanma Nedir? Boşanma, kısaca, evlilik ilişkisinin mahkeme kararı ile sona erdirilmesidir. Boşanma, evliliği sona erdiren …

X