Anasayfa / Yazışma Örnekleri / Apartmana Yönetici Atanması İstemi

Apartmana Yönetici Atanması İstemi

BURSA SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACILAR              :

DAVALILAR              :

KONU                              : Apartman yöneticisi atanması talebimin sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Yukarıda belirtilen adreste bulunan … Apartmanı’nda ikamet etmekteyim. Apartmanımız, …. daireden ibarettir. …/…/… tarihinde apartman yöneticisi seçmek için toplantı yapılmış, fakat gerekli oy oranlarına ulaşılamadığından, yöneticiyi seçmek mümkün olamamıştır.

Apartmanda ele alınması gerekli sorunlar mevcuttur. Derhal bir yönetimin oluşturulması ve sorunlara bir an önce el atılması gerekmektedir.

Apartman sakinleri olarak kendi yöneticimizi seçemediğimizden, apartmanımıza bir yönetici atanmasını Sayın Mahkeme’den talep etmek zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 634 sayılı kanun, MK, BK, HUMK, ilgili mevzuat.

DELİLLER                        Yönetim planı, karar defteri ve sair deliller.

NETİCE ve TALEP

Açıklanan nedenlerle, ikamet etmekte olduğum …… Apartmanı’na Sayın Mahkeme tarafından bir yönetici atanmasına, yargılama giderlerinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

Davacı          
………………. ……..

        

    

     

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Avukat, Arabulucu. Hukuk Sokağı ve Emsal.co kurucusu.

Ayrıca bknz.

Bağımsız Bölümün Diğer Maliklere Devri İstemi

KONYA SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE   DAVACILAR                : 1. …………………….. …

X