Anasayfa / Yazışma Örnekleri / Bağımsız Bölüme Müdahale İstemi

Bağımsız Bölüme Müdahale İstemi

BODRUM SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                              ……………………..

ADRES                                  ………………………

DAVALI                               …………………..

ADRES                                   …………………………

KONU                                     : Tamirat amacıyla davalının bağımsız bölümüne giriş izni verilmesi talebimdir.

AÇIKLAMALAR

Davalı ile yukarıda adres kısmında belirtildiği gibi, …….. Sitesi’nde kat maliki sıfatıyla ikamet etmekteyiz.

Davalıya ait bulunan üst katımdaki bağımsız bölümün banyosundan, daireme su sızmaktadır. Durumu araştırmak üzere başvurduğum sıhhi tesisatçıdan, sorunun üst kattan kaynaklandığını öğrenmiş bulunmaktayım.

Sızıntının kaynağının tespiti ve tamiri için davalıya ait bağımsız bölüme girilerek, tamirat yapılması gerekmektedir.

Davalı ile bu konuda yaptığım şifahi görüşmelerden sonuç alınamamıştır. Bu nedenle Sayın Mahkeme’ye başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER     KMK ve ilgili mevzuat

DELİLLER                            Tapu kaydı, site yönetim planı, kat malikleri kurulu karar defterleri, keşif, bilirkişi incelemesi, tanık.

NETİCE ve TALEP

Yukarıda izah edilen sebeplerden dolayı:

1) Atık su borularının incelenmesi, kontrolü ve gerekiyorsa tamiri için davalıya ait bağımsız bölüme girilmesine izin verilmesine,

2) Yargılama harç ve giderlerinin davalıya yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim…/../…..

Davacı

…………………

        

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Avukat, Arabulucu. Hukuk Sokağı ve Emsal.co kurucusu.

Ayrıca bknz.

Bağımsız Bölümün Diğer Maliklere Devri İstemi

KONYA SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE   DAVACILAR                : 1. …………………….. …

X