Anasayfa / Yazışma Örnekleri / Bağımsız Bölümün Diğer Maliklere Devri İstemi

Bağımsız Bölümün Diğer Maliklere Devri İstemi

KONYA SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACILAR                : 1. ……………………..

                                                 2. ……………….

                                                 3. …………………

ADRES                              : ………………………

DAVALI                          : …………………..

ADRES                              : …………………………


KONU
                             : Davalıya ait bağımsız bölümün, diğer kat maliklerine devredilmesi talebimizin sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR

Davalı ile yukarıda adres kısmında belirtildiği gibi, …….. Sitesi’nde kat maliki sıfatıyla ikamet etmekteyiz. Davalı dair her bir kat malikinin arsa payı 1/20’dir.

Davalı, bir süredir kendisine ait bulunan 12 numaralı bağımsız bölümü randevu olarak işletmektedir. Davalının bu tutumunu ısrarlı biçimde sürdürmesi, diğer kat malikleri olarak bizleri tedirgin etmektedir. Bu durumu sonlandırmak için davalıya yapılan sözlü ve noter kanalıyla gönderilen yazılı ihtarlar da sonuçsuz kalmıştır.

Tüm bu nedenlerle de, davalıya ait bağımsız bölümün, diğer kat malikleri olan bizlere devredilmesi için işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER KMK ve ilgili mevzuat

DELİLLER Tapu kaydı, ihtarname, site yönetim planı, kat malikleri kurulu karar defterleri, keşif, bilirkişi incelemesi, tanık.

NETİCE ve TALEP

Yukarıda izah edilen sebeplerden dolayı:

1) Davalıya ait 12 numaralı bağımsız bölümün, dava tarihindeki değeri kendisine ödenmek kaydıyla ve arsa payları oranında davacı kat maliklerine devredilmeisine,

2) Yargılama harç ve giderlerinin davalıya yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim…/../…..

Davacı     
…………………

        

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Avukat, Arabulucu. Hukuk Sokağı ve Emsal.co kurucusu.

Ayrıca bknz.

Bağımsız Bölüme Müdahale İstemi

BODRUM SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DAVACI                    …

X