Anasayfa / Yazışma Örnekleri / Boşanma Dilekçesi (Kötü Muamele Nedeniyle)

Boşanma Dilekçesi (Kötü Muamele Nedeniyle)

İSTANBUL AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI                               :

DAVALI                               :

KONU                                   : Kötü fena muamele nedeniyle boşanma ve talebimden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Davalı ile 6 yıldan bu yana evli olarak yaşamımızı sürdürmekteyiz. Bu evlilikten biri 4, diğeri 2 yaşında olmak üzere iki kızımız bulunmaktadır.

Davalı, bir süre önce işyerinden sebepsiz yere ayrılmış, epeydir hiçbir işte çalışmamaktadır. Ekonomik olarak ailemizi sıkıntıya sokan bu durum, davalının kendisini alkole vermesiyle daha da kötüleşmiştir. Davalı, çoğu zaman eve sarhoş gelmekte, çocuklara ve şahsıma yönelik ağır sözler etmekte, bağırıp çağırmaktadır. Şahsıma yönelik olarak fiziksel şiddet uygulamaya da başlamıştır. Bu husus, ekte bir suretini Sayın Mahkeme’ye sunduğum karakol tutanakları ve hastane raporlarıyla da sabittir.

Davalının bu eylemlerine apartman komşularımız da çoğunlukla tanık olmaktadırlar. Sayın Mahkeme tarafından çağırıldıkları takdirde tanıklık etmeye hazırdırlar.

Davacının uzunca bir zamandır devam eden ve artık eski hale dönmesi mümkün görünmeyen tavırlarından dolayı, evlilik birliğinden artık beklenen faydanın sağlanamayacağı açıktır. Bu nedenle boşanmaya karar verilmesini talep etmekteyim.

Çocuklarıma kendim daha iyi bakacağımdan, velayetin tarafıma verilmesini de talep etmekteyim. Davalıdan, tazminat ve nafaka talebim bulunmamaktadır.

HUKUKİ NEDENLER       : MK, HUMK, ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER        : Nüfus kayıtları, tanık beyanları, sair yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM

Açıklanan nedenlerle davalı ile boşanmamıza, müşterek çocuklarının velayetlerinin tarafıma verilmesine, yargılama harç ve giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ederim. …/…/…

Davacı

        

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Avukat, Arabulucu. Hukuk Sokağı ve Emsal.co kurucusu.

Ayrıca bknz.

Boşanma Dilekçesi (Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle)

……………………… AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DAVACI                   …

X