Anasayfa / Yazışma Örnekleri / Emre Yazılı Senet (Bono) Örneği

Emre Yazılı Senet (Bono) Örneği

Numara  Tutar              Vade
……….. ………………….   …../…./………

 

İş bu senedim… mukabilinde …./…./…… tarihinde ………………………………………………………….. veya emrühavalesine yukarıda yazılı yalnız …………………………………………… Türk Lirası …………… Kuruş ödeyeceği…. Bedeli ……………………………. ahzolunmuştur. İş bu senetten doğacak ihtilaflarda …………………… Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Düzenleme Tarihi
…./…./……

 

BORÇLU  …………………………………………………
Adres …………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

KEFİL …………………………………………………
Adres : …………………………………………………
…………………………………………………………………

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Avukat, Arabulucu. Hukuk Sokağı ve Emsal.co kurucusu.
X