Anasayfa / Yazışma Örnekleri / Mazeret Dilekçesi

Mazeret Dilekçesi

RİZE SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE 

 

Dosya No                …… / ……Esas
Duruşma Günü      17/03/2007
Duruşma Saati       10:30

 

DAVACI                    :

VEKİLİ                      : Av.

KONU                       Mazeret dilekçemizdir.

AÇIKLAMA ve TALEP

Yukarıda dosya numarası verilen davanın 17/03/2007 günü yapılacak oturumuna, aynı gün ve saatte Artvin Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen …../…. Esas sayılı dosyanın karar aşamasında olması sebebiyle katılamayacağım.

Mesleki mazeretimin kabulü ile duruşmanın bir başka güne ertelenmesini, özrümün karşı yan vekili meslektaşım Av. ………… …………’a ekte sunduğum pullarla bildirilmesini, Sayın Hakimliğiniz’den saygılarımla arz ve talep ederim. 03/03/2007

 

Av. ……………………
Davacı Vekili

 

 

 

Ek : Lüzumu kadar posta gideri

         

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Avukat, Arabulucu. Hukuk Sokağı ve Emsal.co kurucusu.
X