Anasayfa / Yazışma Örnekleri / Ödeme Emrine İtiraz

Ödeme Emrine İtiraz

………………………… İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

TAKİP NO : …../…. Esas

ALACAKLI                                           : …………….. ……………


BORCA İTİRAZ EDEN                :
 …………….. ………………………. 

KONU                                                     : Takibe itirazlarımdır.

AÇIKLAMALAR
1
Müdürlüğünüz tarafından yollanan …/…/….. tarihli ödeme emrini …/…/….. tarihinde tebliğ aldım.

2
Alacaklı ……………  …………. ile aramızda takip konusu satım ilişkisi mevcuttur.

3
Ancak, takibe konu edilen faturanın satış bedeli şahsımca alacaklıya …/…/….. ödenmiştir. Yapılan ödemenin makbuzu tarafımda mevcuttur.

4
Açıklanan nedenlerle, Sayın Müdürlüğünüz’deki …../…. Esas numaralı takibe açıkça itiraz ediyoruz. Şahsımın alacaklıya böyle bir borcu bulunmamaktadır.

TALEP
Yukarıda esas numarasını verdiğim takibe açıkça itiraz ediyorum. İtirazımızın kabulü ile, itiraz dilekçemizin bir nüshasının alacaklıya tebliğini Sayın Müdürlüğünüz’den arz ve talep ederim.

……….. ……………..

        

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Avukat, Arabulucu. Hukuk Sokağı ve Emsal.co kurucusu.

Ayrıca bknz.

Yine Yeni Yeniden

Geçtiğimiz hafta sonu üniversiteye giriş sınavları tamamlandı. Milyonlarca öğrenci hedeflerini tutturabilmek için sıralarda ter döktü. …

X