Anasayfa / Yazışma Örnekleri / Stajyer Avukat Yetki Belgesi

Stajyer Avukat Yetki Belgesi

YETKİ BELGESİ 

Hukuk büromuzda  …………… tarihinden itibaren stajyer avukat olarak görev alan Sayın ……….. ……………;

Büromuz adına İcra takipleri başlatmaya, dava açmak için dilekçeleri tevdiye ve lüzumlu müracaatı yapmaya;

İcra ve dava dosyalarından lüzumlu gördüğü evrakın örneklerini almaya;

Dava dosyalarında karar asıllarını almaya;

Tarafımızdan büromuzda hazırlanmış talepleri icra dosyalarına ve mahkeme kalemlerine tevdi ederek taleplere uygun işlemleri gerçekleştirmeye;

Büromuzu temsilen hacizlere iştirake, hacze, haciz masraf ve yolluklarını yatırmaya;

Çek, senet ve sair kıymetli evraklar ile nakit paraları, hem icra dairelerine, hem de üçüncü şahıs gerçek ya da tüzel kişilere hem de mahkeme kalemlerine tevdi etmeye ya da bu yerlerden büromuz adına teslim almaya;

Bilirkişi incelemelerinde ve keşiflerde büromuzu temsile ve hazır bulunmaya, ceza ve hukuk davalarından vazgeçmeye, feragate;

Tam olarak yetkilidir.
…/…/…..                                                          

………….. …………….
A v u k a t

        

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Avukat, Arabulucu. Hukuk Sokağı ve Emsal.co kurucusu.

Ayrıca bknz.

Yine Yeni Yeniden

Geçtiğimiz hafta sonu üniversiteye giriş sınavları tamamlandı. Milyonlarca öğrenci hedeflerini tutturabilmek için sıralarda ter döktü. …

X