Anasayfa / Yazışma Örnekleri / Tahliye Davası (Temerrüt Nedeniyle)

Tahliye Davası (Temerrüt Nedeniyle)

………… SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI                    : ……………………………………..

DAVALI                     : ……………………………………..

KONU                       : Kiralananın, temerrüt nedeniyle tahliyesi talebimdir.

AÇIKLAMALAR

Davalı ile aramda, şahsıma ait ……………………………. adresinde bulunan dairenin kiralanmasına ilişkin …/…/….. tarihli kira sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme müddeti 1 yıldır.

Sözleşme ile belirlenen kira bedeli …… TL’dir. Kira bedelleri, …… Bankası’nda bulunan hesabıma yatacaktır.

İlk aylarda düzenli yapılan ödemeler, devam eden zamanlarda aksamaya başlamış ve kiracı, son dört aydır kira ödemesi yapmamıştır.

Bu nedenle kiracıya ….. Noterliği’nden gönderdiğim kira bedelinin ödenmesi, aksi halde tahliye davası açılacağına ilişkin iki adet ihtarnameye cevap verilmediği gibi, herhangi bir ödeme de yapılmamıştır. Bu nedenlerle iş bu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       BK, 6570 sayılı kanun, HMK, ilgili mevzuat

DELİLLER                           Kira sözleşmesi, banka kayıtları, tanık, bilirkişi, keşif.

NETİCE ve TALEP

Talebimizin kabulü ile;

1- Davalı/kiralayanın taşınmazdan tahliyesine,

2- Yargılama harç ve giderlerinin davalıya yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim…/…/…..

Davacı
(imza)

        

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Avukat, Arabulucu. Hukuk Sokağı ve Emsal.co kurucusu.
X