Anasayfa / Yazışma Örnekleri / Vekalet Ücret Sözleşmesi

Vekalet Ücret Sözleşmesi

VEKALET ÜCRET SÖZLEŞMESİ

 

İŞ SAHİBİ                             : ………… ……………..

VEKİL                                   : …………. ………………….

İŞ                                           : Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açmak.

 

ALACAĞIN DEĞERİ         : 8.000 (sekizbin) TL


KARARLAŞTIRILAN
AVUKATLIK ÜCRETİ
       1.200 (Binikiyüz) TL
(Davaya esas olan harç değerinin %15’i(Yüzde onbeş)i)

 

I
İŞ SAHİBİ SAYIN ……………… …………….., TARAFIMIZA MÜRACAATLA, AVUKAT ……………. ……………. VEKALET VERMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞ VE İŞBU SÖZLEŞMEDE YAZILI KOŞULLAR İLE SÖZLEŞME AKDEDİLMİŞTİR.

 

II
İŞ; SAYIN …………………. ………………………..İLE ………………………….. …………….  ARASINDA  ………….TARİHLİ FATURADAN DOĞAN  ALACAĞIN TAHSİLİ AMACIYLA, MUHATAP …………….. ………… ALEYHİNE  ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDE DAVA AÇMAKTIR.

 

III
DAVA SONUNDA VE MAHKEME KARARI ALINDIĞINDA,  AVUKATLIK ÜCRETİ, BAŞKACA HİÇBİR USULİ İŞLEME YAHUT MÜRACAATA GEREK KALMAKSIZIN AVUKATA ÖDENECEKTİR.

 

IV
İŞBU SÖZLEŞME YUKARIDA BELİRTİLEN İŞİ KAPSAR.

 

V
İKİ NÜSHA 5  MADDE OLARAK TANZİM EDİLEN İŞBU VEKALET ÜCRETİ SÖZLEŞMESİ KARŞILIKLI OLARAK TANZİM EDİLEREK BİRER SURETLERİ TEATİ OLUNMUŞTUR. …/…/2007

 

İŞ SAHİBİ                                                                                 VEKİL
………………… ………………..                                 …………………. ………………..

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Avukat, Arabulucu. Hukuk Sokağı ve Emsal.co kurucusu.
X