Anasayfa / Yüksek Yargı / 2013 Yargıtay Dosya Sayısı İstatistikleri

2013 Yargıtay Dosya Sayısı İstatistikleri

Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nun 24.01.2014 tarih ve 2014/1 sayılı kararı ile hazırlanan, 2013 yılında dairelere ilişkin gelen / çıkan dosya sayısını gösterir istatistikler ile Yargıtay daireleri iş bölümü çizelgeleri kabul edilerek bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı. İstatistiki verilere göre, Yargıtay Hukuk Daireleri’ne 2013 yılında 506.471 dosya gelmiş ve aynı yıl içinde 507.525 dosya karara bağlanmış. Bu da, Yargıtay Hukuk Daireleri’nin, çok küçük bir oranda da olsa, iş yüküne ilişkin dosya sayısını azalttığını gösteriyor. Ancak Ceza Daireleri’nde durum farklı. Çünkü Ceza Daireleri’ne gelen dosya sayısı 388.921 iken, çıkan dosya sayısı 375.250 olarak gerçekleşmiş. Genel toplamlara bakıldığında ise Yargıtay’a geçtiğimiz yıl, 2012 yılından devreden 507.044 dosyaya ilave olarak 895.402 dosya gelirken, toplamda 882.775 dosya karara bağlanmış durumda. Yargıtay, 2014 yılına 519.669 dosya devretmiş durumda. Bu da, 2013 yılında Yargıtay’ın iş yükünün yaklaşık %2,5 düzeyinde arttığı anlamına geliyor.

Hukuk Dairelerinin İş Durum Çizelgesi

HUKUK DAİRELERİ

2012’den Devreden Dosya Sayısı

2013’de Gelen Dosya Sayısı

2013’de Çıkan Dosya
Sayısı

2014’e Devreden Dosya Sayısı

Hukuk Genel Kurulu

652

2.463

1.801

1.314

1.Hukuk Dairesi

3.069

22.478

18.639

6.908

2.Hukuk Dairesi

11.031

26.927

30.788

7.170

3.Hukuk Dairesi

1.465

21.402

18.437

4.430

4.Hukuk Dairesi

7.703

19.329

20.855

6.177

5.Hukuk Dairesi

4.388

30.760

24.368

10.780

6.Hukuk Dairesi

4.722

17.054

17.493

4.283

7.Hukuk Dairesi

3.252

27.744

24.274

6.722

8.Hukuk Dairesi

4.722

24.314

20.434

8.602

9.Hukuk Dairesi

44.021

17.150

35.271

25.900

10.Hukuk Dairesi

10.376

25.510

26.183

9.703

11.Hukuk Dairesi

11.608

18.758

23.808

6.558

12.Hukuk Dairesi

6.631

36.438

40.968

2.101

13.Hukuk Dairesi

5.100

33.736

33.340

5.495

14.Hukuk Dairesi

1.804

16.882

16.035

2.651

15.Hukuk Dairesi

3.641

7.100

7.174

3.567

16.Hukuk Dairesi

775

14.632

13.807

1.600

17.Hukuk Dairesi

6.420

21.500

18.485

9.435

18.Hukuk Dairesi

2.399

21.082

18.456

5.025

19.Hukuk Dairesi

4.001

19.423

20.000

3.424

20.Hukuk Dairesi

4.238

11.249

12.349

3.138

21.Hukuk Dairesi

12.222

22.700

25.165

9.757

22.Hukuk Dairesi

10.089

38.310

31.021

17.378

23.Hukuk Dairesi

1.251

9.540

8.374

2.417

Hukuk DaireleriToplam Dosya Sayısı

165.580

506.481

507.525

164.535

 

Ceza Dairelerinin İş Durum Çizelgesi

CEZA DAİRELERİ

2012’den Devreden Dosya Sayısı

2013’de Gelen Dosya
Sayısı

2013’de Çıkan Dosya
Sayısı

2014’eDevreden Dosya Sayısı

Ceza Genel Kurulu

355

841

644

552

1.Ceza Dairesi

5.050

6.344

8.245

3.149

2.Ceza Dairesi

14.893

37.257

31.392

20.758

3.Ceza Dairesi

32.350

32.691

49.006

16.035

4.Ceza Dairesi

38.425

42.450

34.112

46.763

5.Ceza Dairesi

8.205

17.315

12.667

12.853

6.Ceza Dairesi

48.959

35.827

25.795

58.991

7.Ceza Dairesi

19.997

23.635

25.316

18.315

8.Ceza Dairesi

21.778

20.178

30.206

11.750

9.Ceza Dairesi

5.748

18.503

17.505

6.746

10.Ceza Dairesi

38.197

14.247

11.725

40.719

11.Ceza Dairesi

24.556

27.439

20.262

31.733

12.Ceza Dairesi

19.092

30.410

31.316

18.186

13.Ceza Dairesi

25.113

36.593

41.808

19.898

14.Ceza Dairesi

18.690

11.896

14.143

16.443

15.Ceza Dairesi

20.056

33.295

21.108

32.243

Toplam Ceza Daireleri

341.464

388.921

375.250

355.134

 

Genel Toplam


 

 

 

Yargıtay Genel Toplam

507.044

895.402

882.775

519.669

 

Kaynak: Resmi Gazete

Yargıtay Hukuk ve Ceza Daireleri İş Bölümü için tıklayın

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Avukat, Arabulucu. Hukuk Sokağı ve Emsal.co kurucusu.

Ayrıca bknz.

Davanın Açılmasına Sebebiyet Vermeme Halinde Yargılama Giderlerinden Sorumluluk [HGK Kararı]

Özet: Davanın konusuz kalması halinde mahkemenin yargılamaya devam ederek dava açıldığı zaman hangi tarafın haksız olduğunu …

X